بهترین راه اندازهای برتر اندروید 10

# 1 - پرتاب نوا

# 2 - راه‌انداز Google Now

# 3 - GO Launcher

# 4 - پرتاب Apex

# 5 - پرتاب ZenUI

# 6 - پرتاب Apus

# 7 - پرتاب Yandex

# 8 - پرتاب Hola

# 9 - پرتاب انفرادی

# 10 - پرتاب مایکروسافت